Fra Musikkfesten i Bergen 1898 (Foto fra Universitetet i Bergen).

tirsdag 30. november 2010

Seminar om musikkedisjon på Nasjonalbiblioteket

Husk seminaret om musikkedisjon på Nasjonalbiblioteket 10.–11. desember. Påmeldingsfrist 1. desember. Informasjon og påmelding her.

torsdag 25. november 2010

Nytt orkesterarrangement fra Johan Svendsens hånd


Et hittil ukjent orkesterarrangement fra Johan Svendsens hånd er funnet i Nasjonalbibliotekets musikksamling. Det dreier seg om en “Festmarsch” av den norsk-svenske diplomaten Frederik Georg Knut Due (1833–1906). Dues opprinnelige komposisjon er ikke bevart (det kan for eksempel ha dreid seg om et pianostykke). Svendsens har datert sitt arrangement januar 1882.

Carl Nielsen-noter på nett

Dansk Center for Musikudgivelse har nylig begynt å legge ut notene fra Carl Nielsen-utgaven på nettsidene sine. Tekstdelen av utgaven – forord og kritiske kommentarer – har vært publisert tidligere, men nå følger notene til utvalgte verker. Det dreier seg om digitale kopier (pdf-filer) av sidene fra bokutgaven. Sjekk her

fredag 12. november 2010

British Library Theatre Music Archive

British Library har mange musikkrelaterte ressurser, blant annet denne fine bloggen med tittelen Theatre Music Archive som presenterer dokumentasjonsmateriale fra 1800-tallet.

torsdag 11. november 2010

mandag 8. november 2010

Miniseminar om Musikkarvprosjektet på Musikkforskerlagets årsmøte

Norsk musikkforskerlag har årsmøte tirsdag 9. november kl 19.00. I forkant av møtet holdes et minisaminar om Musikkarvprosjektet. Seminaret tar til kl 16.00 og finner sted i rom 140 på Norges Musikkhøgskole.

Digital Editions of Music. Symposium proceedings

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet har publisert rapporten fra sitt symposium om digital musikkedisjon, avholdt i januar 2008, rapporten kan lastes ned her.

onsdag 3. november 2010

Musikkarvkonferansen 10. – 11. desember 2010

Musikkarv-prosjektets edisjonskonferanse går av stabelen fredag 10. og lørdag 11. desember 2010. Se informasjon, program og påmelding på her.