Fra Musikkfesten i Bergen 1898 (Foto fra Universitetet i Bergen).

torsdag 25. november 2010

Nytt orkesterarrangement fra Johan Svendsens hånd


Et hittil ukjent orkesterarrangement fra Johan Svendsens hånd er funnet i Nasjonalbibliotekets musikksamling. Det dreier seg om en “Festmarsch” av den norsk-svenske diplomaten Frederik Georg Knut Due (1833–1906). Dues opprinnelige komposisjon er ikke bevart (det kan for eksempel ha dreid seg om et pianostykke). Svendsens har datert sitt arrangement januar 1882.

2 kommentarer:

 1. Musikksamlingen har flere uregistrerte komposisjoner av Frederik Due i samlingen, og det er en mulighet for at festmarsjen i sin opprinnelige form kan ligge der. Det skal vi prøve å finne ut av.

  SvarSlett
 2. Så gledeleg at det har dukka opp eit Svendsen-manuskript vi ikkje har visst om!

  I september 1881 skreiv JS eit brev til Due om denne marsjen (sjå nedanfor):

  Beste helsing,
  Bjarte Engeset

  --

  Deres Exellence!

  Marschen har jeg gandske
  rigtig modtaget. Brevet,
  som fulgte med forstod
  jeg saaledes at De strax
  vilde komme hid, og
  derfor skrev jeg ikke.
  Jeg vil naturligvis
  gjerne instrumentere
  den, men maa först tale
  med Dem om nogle
  smaa Forandringer,
  som jeg anser for hel-
  dige. Desuden maa

  jeg vide hva Slags Or-
  chester De har tænkt
  Dem.
  Jeg vil endnu
  nogle Gange gjennem-
  læse Marschen, saa at
  jeg, naar De kommer
  hid, er fuldsteændig paa
  det Rene med Hensyn
  til hvad jeg tænker at
  foreslaa; naar ssa Vi
  ere eninge derom, skal
  instrumenteringen snart
  være gjort.
  I det jeg tillader mig
  at fremföre mine
  ærbödigste Hilsener til
  Deres Hustru og til
  Fru Overhofmesterinden
  tegner jeg
  Deres Exellences
  ærbödige
  JSVendsen

  Christiania 5 Sep. 1881.

  SvarSlett